Kontakt

PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ
Wydział Ekonomiczny SGGW
Katedra Finansów
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
budynek 3, pokój 8

Kierownik Studiów:
Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
tel. 601 816 965
e-mail: tomasz_siudek@sggw.edu.pl