Informacje

Czas trwania: 2 semestry – 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych odbywających się co 2 tygodnie
Lokalizacja zajęć: SGGW, Wydział Ekonomiczny – budynek 23
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Wymagane dokumenty: Karta kandydata, podanie, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem studiów podyplomowych, odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

formularze dokumentów są do pobrania pod linkiem (wer. doc) lub (wer. pdf)
Termin zgłoszeń: do 15 listopada 2020 r. – dokumenty należy złożyć listownie lub osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 601-816-965). Najlepiej dokumenty (skan) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomasz_siudek@sggw.edu.pl. W takim przypadku na pierwszy zjazd należy obowiązkowo przynieść oryginały dokumentów w celu podmiany skanu dokumentów.
Adres składania dokumentów: Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej
Wydział Ekonomiczny SGGW
Katedra Finansów
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa (budynek 3, pokój 8)
Warunki rekrutacji: przyjęcia według kolejności zgłoszeń
Koszt studiów: czesne 3 800 zł (jednorazowo) lub 3 900 zł (w dwóch ratach) plus opłata wpisowa 500 zł. Proszę na razie nie wpłacać czesnego i opłaty wpisowej. Nr rachunku bankowego i termin wpłat zostanie podany na pierwszym zjeździe 7 listopada 2020 r.
Rozpoczęcie zajęć: 7 listopada 2020 r.
Informacje o studiach: Kierownik Studiów: Dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW
tel. +48 601 816 965
e-mail: tomasz_siudek@sggw.edu.pl
Wykładowcy: pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz specjaliści-praktycy/ biegli rewidenci z zakresu rachunkowości bankowej (pracownicy Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas S.A., DNB Bank Polska S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej, BDO Polska sp. z o.o., Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Wealth Solutions sp. z o.o., Kantar Polska S.A., SAS Institute i Asseco Poland S.A.).
Dokument końcowy: Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości Bankowej (druk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Po zdaniu egzaminu zorganizowanego przez SGGW i Związek Banków Polskich absolwenci PSRB uzyskują Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB) uznawany przez wszystkie banki w Unii Europejskiej.