Aktualności

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie w budynku 23, 
a sekretariat znajduje się w budynku 3, w pokoju 8.

Plan kampusu znajduje się na stronie: http://www.sggw.pl/kontakt__/kampus-sggw

Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021:
Zjazd I – 7-8 listopada 2020
Zjazd II – 21-22 listopada 2020
Zjazd III – 5-6 grudnia 2020
Zjazd IV – 19-20 grudnia 2020
Zjazd V – 16-17 stycznia 2021
Zjazd VI – 30-31 stycznia 2021
Zjazd VII – 13-14 lutego 2021
Zjazd VIII – 27-28 lutego 2021
Zjazd IX – 13-14 marca 2021
Zjazd X – 27-28 marca 2021
Zjazd XI – 17-18 kwietnia 2021
Zjazd XII – 8-9 maja 2021
Zjazd XIII – 29-30 maja 2021
Zjazd XIV – 12-13 czerwca 2021
Zjazd XV – 26-27 czerwca 2021