Strona główna

PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ
II edycja
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Katedra Finansów
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
tel. 601 816 965

REKRUTACJA TRWA DO 26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
(MAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC)

II EDYCJA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ ROZPOCZĘŁA SIĘ 20 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA (EFCB) – posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach, w departamentach rachunkowości, audytu wewnętrznego i budżetowania.

Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych i nadzoru finansowego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości Bankowej według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą również przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB), uznawany przez wszystkie banki w Unii Europejskiej. Egzamin organizowany jest przez SGGW i Związek Banków Polskich. Posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich.