Strona główna

PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ
III edycja
Wydział Ekonomiczny SGGW

Katedra Finansów
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
tel. 601 816 965

 

UWAGA!!!

AKTUALNE INFORMACJE O PODYPLOMOWYCH STUDIACH RACHUNKOWOŚĆI BANKOWEJ SĄ NA NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ STUDIÓW POD ADRESEM: https://psrb.we.sggw.pl

PROSZĘ KONIECZNIE KORZYSTAĆ Z NOWEJ STRONY INTERNETOWEJ STUDIÓW

REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ TRWA DO 30 WRZEŚNIA 2022 r.

GORĄCO ZAPRASZAMY!!!

INFORMUJEMY, ŻE PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 29 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych
w roku akademickim 2022/2023 będą prowadzone zdalnie/ online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA (EFCB) – posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach, w departamentach rachunkowości, audytu wewnętrznego i budżetowania.

Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych i nadzoru finansowego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości Bankowej według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą również przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB), uznawany przez wszystkie banki w Unii Europejskiej. Egzamin organizowany jest przez SGGW i Związek Banków Polskich. Posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich.

Polecamy również: