Strona główna

PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI BANKOWEJ
III edycja
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Katedra Finansów
ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa
tel. 601 816 965

 

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej w roku akademickim 2019/2020
trwa do 31 października 2019 r. (można jeszcze składać dokumenty)

Zapraszamy

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA (EFCB) – posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w bankach, w departamentach rachunkowości, audytu wewnętrznego i budżetowania.

Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. Mile widziani są pracownicy banków, instytucji parabankowych i nadzoru finansowego.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Rachunkowości Bankowej według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mogą również przystąpić do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB), uznawany przez wszystkie banki w Unii Europejskiej. Egzamin organizowany jest przez SGGW i Związek Banków Polskich. Posiadanie certyfikatu EFCB jest podstawą do uzyskania certyfikatu Dyplomowanego Pracownika Bankowego wydawanego przez Związek Banków Polskich.